om sångtexterna

 

 

 

 

Svenska sångtexter i urval till

Piaf - Brel - Barbara

Svensk text: Carin Lundhquist
Översättningshjälp: Marie-Chantal Long
Önskar du se någon annan text från repertoaren? Se mer i mitt register och skriv till mig!


Kanske kärlek är allt | Jordbrukarns dotter | Franska kort

mer on Carins: sångtexter | musik


Producerat av clf, 1999,
e-post