TILL STARTSIDAN Hov socken
NYA HOVBOKEN | GAMLA HOVBOKEN | OM OSS | OM HOV | LÄNKAR | KONTAKT | BESTÄLL
GAMLA HOVBOKEN
"En bok om Hov i Östergötland"
En bok om Hov

Här kan du läsa utdrag ur den gamla Hovboken ”En bok om Hov i Östergötland”. Boken utgavs 1943 av AB Östgöta Correspondentens Boktryckeri och skrevs av Per Magnell.

Av bokens 462 sidor har vi valt att återge de delar vi tror kan intressera er läsare mest. Det kom att bli texter och bilder ur kapitel 2 och 8.
Se fler utgåvor av boken

 
För att läsa utdrag ur boken, välj i menyn till höger eller under Innehållsförteckningen!
Du kan också se ett urval av bokens bilder i vårt bildgalleri.
Se Hovs bykarta från 1718.

Till Toppen
Innehållsförteckning

l. NÅGRA DRAG UR SOCKENSJÄLVSTYRELSENS HISTORIA
II. HUW - HÅFF - HOV
     1. Namnet
III. GEOGRAFISKA BEGREPP
IV. KYRKAN
V. SKOLAN
VI. KOMMUNEN
VII. UR HÄVDERNA

Vlll. GÅRDAR, BYAR OCH DERAS MÄN
 1. Byarna i äldre tid, sid 205
 2. Hovgården
  1. I äldre tid, sid 211
  2. Swartzarna å Hovgården, sid 220
   1. John Swartz, sid 222
   2. Johan Gust. Swartz, sid 234
  3. Efter 1877: Hovgården, Palsgård och Ringstholm, sid 262
 3. Trozellis testamente , sid 266
  1. Klosterorlunda, sid 266
  2. Jarlbolund, sid 271
  3. Annelund och Skåningstorp, sid 272
 4. Hovs by, sid 273 (Se bykarta)
 5. Hovsnäs, sid 287
 6. Furåsa med Hygnestad, sid 291
 7. Bondorlunda med Hunnerstorp, sid 296
 8. Sandby, sid 299
 9. Säby, sid 301

IX. TÅKERN
X. FÖRENINGSLIV
XI. FORNMINNEN
XII. SÄGNER OCH FOLKMINNEN
XIII. BIDRAG UR HOVSVÄNNER
XIV. JULMINNEN FRÅN BARNDOMEN
XV. EN NUTIDSBILD

SLUTORD
BILAGOR OCH KARTOR


Till Toppen
Hovs bykarta från 1718

I boken finns på sidan 274 en bykarta från 1718.

Hovs bykarta 1718
Källa: ”En bok om Hov i Östergötland” , sid 274 av Per Magnell.


Kartor, bilagor

Fler äldre kartor, se nedan, finns som bilagor i ”En bok om Hov i Östergötland" från 1943. Se boken för mer information.

1. De Rogiers karta över Västanstång, 1657
2. Charta på Håfgården, 1785
3. Håfs Byelag, 1790
4. Furåsa Bys Åker och Äng delning, 1764
5. Charta öfwer Bondorlunda, 1767

 
Till Toppen
  LÄS UTDRAG UR BOKEN
(öppnas i separat fönster)
  Innehållsförteckning
  ur Kapitel II:
  1.Namnet. (HUW - HÅFF - HOV)
  ur Kapitel VIII:
  1. Byarna i äldre tid
  2a. Hovgården - I äldre tid
  2b. Swartzarna å Hovgården
  2c. Efter 1877: Hovgården, Palsgård och Ringstholm
  3. Trozellis testamente
  3a. Klosterorlunda
  3b. Jarlbolund
  3c. Annelund och Skåningstorp
  4. Hovs by
  5. Hovsnäs
  6. Furåsa med Hygnestad
  7. Bondorlunda med Hunnerstorp
  8. Sandby
  9. Säby
  Bildgalleri
  Karta över Hovs by
  Fler utgåvor
   
  Kontakta oss!
  Hem
 
Senast uppdaterad: 2008-02-20
© Foto: Christer Elderud
Webbdesign: CLF