TILL STARTSIDAN Hov socken
NYA HOVBOKEN | GAMLA HOVBOKEN | OM OSS | OM HOV | LÄNKAR | KONTAKT | BESTÄLL
OM OSS
Så kom idén

Det var i början av nya seklet som Lars Carlsson i Palsgård satt och bläddrade i Per Magnells "En bok om HOV i Östergötland" eller som vi alla säger "Hovsboken". Han kunde notera att på de 60 år som gått sedan den skrevs har det hänt massor i vårt Hov.

Lars testade idén på Ingrid Granath i Hovgården. Gensvaret var positivt. Bo Lundhquist tände också på förslaget, som också togs upp med Corren-medarbetaren Christer Elderud.

Men hur finansierar man ett sådant här projekt? Det var kyrkvärden Bojan Larsson som föreslog att man skulle söka bidrag från Hovs församling, som fått testamenterade pengar från fru Elsa Grye, pengar som skulle "användas på ett sätt som kommer framtida Hovsbor tillgodo".

Kyrkonämnden i Vadstena tog så småningom beslut i frågan och beviljade 75.000 kronor till den nya boken om Hov. Löftet att rapportera till Kyrkonämnden hur pengarna använts skall givetvis hållas.

Så bildades en redaktionskommitté med Lars Carlsson som ordförande och projektet startade upp i början av 2005.

Till Toppen
Redaktionsgruppen

Det här är vi som jobbar med nya Hovboken.

Lars Carlsson
, lantmästare. Brukar fädernegården Palsgård och är bl a kommunpolitiskt engagerad i Vadstena kommun.

Bo Lundhquist, lantmästare. Från Klosterorlunda, numera boende i Vadstena.

Bojan Larsson
, tandsköterska. Bodde tidigare i Hov och under många år kyrkvärd där. Numera bosatt i Vadstena.

Hans Davidson
, fd chefredaktör. Bodde i ungdomen i Furåsa och även efter pensioneringen. Han släppte aldrig kontakten med sin forna hembygd. Tyvärr fick Hans Davidson inte uppleva bokens färdigställande då han efter en tids sjukdom avled den 28 juli 2006.

Christer Elderud, redaktör och fotograf. Knuten till gruppen som projektledare.

Ingemar Gustafson
, fd journalist och informationschef. Född och uppvuxen i Hov. Kom med i redaktionsgruppen i december 2005. Bor i Motala.

Lars Johansson
, informations- och reklamman. Född och uppvuxen i Löten, Bondorlunda. Har lovat ställa upp när det blir dags för redigeringsarbete. Bor i Motala.

Till Toppen

Utgivare, Hovs hembygdsförening

Utgivare av nya Hovboken är Hovs hembygdsförening. Föreningen har cirka 125 medlemmar och arbetar bland annat med att bevara en av bygdens kulturbyggnader, Skräddaregården.

Föreningens medlemmar och styrelse delar gärna med sig av kunskapen om bygden och Skräddaregården i samband med hemvändardagar, Öppet hus, midsommar- och Luciafirande.

Ordförande i Hovs Hembygdsförening är Anette Hjalmarsson, tel 0143 - 240 02.
Du hittar mer information på deras hemsida (på Kulturarv Östergötland)
Läs mer

Till Toppen
Webbproducent

Carin Lundhquist Frenning , webb-, multimedia- och trycksaksproducent. Carin är född och uppvuxen på Klosterorlunda, gick i Hovs skola samt i deltog Hovs kyrkokör på 60-talet. Bor i Stockholm. Läs mer
Till Toppen
  Beställ boken
  Redaktionsgruppen
  Utgivare
  Webbproducent
   
  Kontakta oss!
  Hem
 
Senast uppdaterad: 2008-02-20
© Foto: Christer Elderud
Webbdesign: CLF