TILL STARTSIDAN Hov socken
NYA HOVBOKEN | GAMLA HOVBOKEN | OM OSS | OM HOV | LÄNKAR | KONTAKT | BESTÄLL
OM HOV
Om Hovs socken

Hov i Östergötland har fortfarande karaktären av en utsträckt by, belägen i omedelbar närhet av den berömda fågelsjön Tåkern, en dryg halvmil söder om centralorten Vadstena och lika långt till E4 i Väderstad. Hov ligger i ett öppet jordbrukslandskap med vid utsikt mot söder och väster med Omberg i fonden.

Kyrkan i vägskälet, där vägarna bär mot Bjälbo, Väderstad och Vadstena, är i sin nuvarande skepnad byggd år 1515. Den äldsta kyrkan på platsen torde ha varit av trä och byggd på 1100-talet.

Namnet Hov har tolkats olika. Det har under seklernas gång skrivits som "Hof", "Huw" och "Hååff". I gammal isländska har Hof betydelsen av gudahus eller tempel. I tyskan är Hof liktydigt med gård, lantgård eller gårdsområde.

Hov var under tidig medeltid en centralort i västra Östergötland. Landskapet var indelat i de tre länen Hov, Ringstadholm och Stegeborg. Länsindelningen upphörde 1549 under Gustav Vasas regeringstid.

År 1950 gjordes uppmärksammade fynd i samband med restaurering av kyrkan. Då påträffades det hittills största runristade gravkistmaterialet i Sverige, fragment från cirka 40 så kallade Eskilstunakistor. Fynden, som är från 1000-talet, finns utställda i kyrkans tornkammare.
I Hov finns en hembygdsförening, med hembygdsgård, och en aktiv bygdegårdsförening som hyr ut sin modernt renoverade samlingslokal, den gamla skolbyggnaden. "Hovet" är ett kooperativt daghem.
Hovs socken har för närvarande runt 220 invånare.

Till Toppen
Bilder från Hov

Flygfoto över kyrkbyn
Flygfoto över kyrkbyn. I skuggan hitom kyrkan den tidigare affären och t.h. Klockaregården, den tidigare lärarebostaden intill skymda skolan. Gårdarna i byn är de båda Storgårdarna. I bildens övre del på slätten Palsgård med sin allé. Andra huset från höger, i bildens nedre högra hörn, är numera dagiskooperativ.
Till Toppen

Infarten mot Hov
Infarten mot Hov från Vadstena med siluetterna av Storgårdens ladugård, kyrkan, Rödabygget och allén ner till Palsgård.

Tåkern
Strax intill vägen mellan Hovgården och Furåsa och i skogsbrynet ner mot Tåkern ligger det - särskilt höst och vår - välbesökta fågeltornet.

Till Toppen
Några föreningar i Hov

Hovs hembygdsförening
Föreningen är utgivare av den nya boken om Hov. Föreningen ansvarar för Skräddaregården i Hov. Länk till deras hemsida
Läs mer


Hovs bygdegårdsförening

Föreningen ansvarar för Hovs gamla skola mittemot Hovs kyrka.
 
linje Till Toppen
  Beställ boken
  Om Hovs socken
  Bilder från Hov
  Föreningar i Hov
   
  Kontakta oss!
  Hem
 
Senast uppdaterad: 2008-02-20
© Foto: Christer Elderud
Webbdesign: CLF